Aktualna naročila

Naročila

Nabava bolniškega in operacijskega perila

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN26/2019

Številka objave na Portalu JN: JN006035/2019-W01, 28.08.2019

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec