Aktualna naročila

Naročila

Nabava EKG aparatov

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/22-2018
Številka objave na Portalu JN: JN003484/2018-W01
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=868
Predmet JN: Nabava EKG aparatov

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec