Aktualna naročila

Naročila

Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnega materiala za dializo - čistopis 08.09.2022

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN36/2022
Številka in datum objave na Portalu JN/EU:   JN005212/2022-B01; 25.07.2022

Povezava do razpisne dokumentacije: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/452455/RD_JN36_22_dializa.zip

Povezava za oddajo ponudb: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16484

Predmet JN: Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnega materiala za dializo

Dokumenti za prenos

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

mangakakalot