Aktualna naročila

Naročila

Odvoz odpadne embalaže s postavitvijo kontejnerjev

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/39-2018
Številka objave na Portalu JN: JN007360/2018-W01
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4854
Predmet JN: Odvoz odpadne embalaže s postavitvijo kontejnerjev

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec