Aktualna naročila

Naročila

Oprema za mikrobiologijo

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/40-2018
Številka objave na Portalu JN: JN007516/2018-W01, 29.10.2018
Povezava do e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5084
Predmet JN: Nabava opreme za mikrobiologijo - laserska tehnologija Malditof  za hitro identifikacijo bakterij

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec