Aktualna naročila

Naročila

Oprema za telemetrijo – za Oddelek za interno medicino

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/20-2019
Številka objave na Portalu JN: JN003618/2019-W01; 31.5.2019
Povezava do e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1000

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec