Aktualna naročila

Naročila

Papirna konfekcija

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/01/2019
Številka objave na Portalu JN: JN008477/2018-W01
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5923

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec