Aktualna naročila

Naročila

Prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in odkup odpadnega jedilnega olja in maščob

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV9-2019
Številka objave na Portalu JN: JN001553/2019-W01.
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7902

Predmet JN: Prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in odkup odpadnega jedilnega olja in maščob