Aktualna naročila

Naročila

Prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in odkup odpadnega jedilnega olja ter prodaja jedilnega olja in maščob za obdobje 5 let

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/29-2018
Številka objave na Portalu JN:  JN004952/2018-W01.
Povezava do eJN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=264805
Predmet JN: Prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in odkup odpadnega jedilnega olja ter prodaja jedilnega olja in maščob za obdobje 5 let

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec