Aktualna naročila

Naročila

Reagenti za aparat IMMUNOCAP 100e

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV17/2019

Številka objave na Portalu JN: JN002117/2019-W01, 09.04.2019
Predmet JN: Reagenti za aparat IMMUNOCAP 100e