Aktualna naročila

Naročila

Rokavice za medicinsko uporabo

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV38/2018
Številka objave na Portalu JN: JN007012/2018-W01, 10.10.2018
Predmet JN: Rokavice za medicinsko uporabo

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec