Aktualna naročila

Naročila

Sanacija hladilnic in jedilnice SBSG: Tehnološka oprema hladilnic in jedilnice

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/34-2018
Številka objave na Portalu JN: JN005890/2018-W01
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3488
Predmet JN: Sanacija hladilnic in jedilnice SBSG: Tehnološka oprema hladilnic in jedilnice

PZI načrti, tehnična poročila, sheme, Elektroinštalacije, Strojne inštalacije in GO dela, Tehnološka oprema, 
Shema vrat V5 in V6

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec