Aktualna naročila

Naročila

Storitve beljenja

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/41-2018
Številka objave na Portalu JN: JN007869/2018-W01
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5404
Predmet JN: Storitve beljenja

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec