Aktualna naročila

Naročila

Zamenjava strešne kritine na internem objektu SBSG

Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/25-2019
Številka objave na Portalu JN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=322587
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12446

Predmet JN: Zamenjava strešne kritine na internem objektu SBSG

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec