Aktualna naročila

Naročila

ZDRAVILA

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN10/2019

Številka objave na Portalu JN in EU: JN002104/2019-B01, 08.04.2019; TED 2019/S 070-164423
Predmet JN: ZDRAVILA