Aktualna naročila

Naročila

Zdravstveni potrošni material za MIKROBIOLOGIJO

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV05/2019

Številka objave na Portalu JN: JN003514/2019-W01, 29.05.2019
Predmet JN: Zdravstveni potrošni material za MIKROBIOLOGIJO