Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

5 x TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - PRIPRAVNIK – M/Ž

Opis del in nalog:
- izvajanje osnovne nege ter opazovanje in nadziranje bolnika,
- izvajanje določenih terapevtskih posegov po naročilu zdravnika,
- priprava bolnika za preiskave in določene posege,
- razdeljevanje hrane ter po potrebi hranjenje bolnikov.
Trajanje zaposlitve:
- za določen čas 6 mesecev oz. do opravljenega strokovnega izpita
Vrsta zaposlitve:
- polni delovni čas – 40 - urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega časa
Zahtevana izobrazba:
- končana V. stopnja strokovne izobrazbe – srednja zdravstvena šola, tehnik zdravstvene nege
Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika.
Obvezna so dokazila o zaključeni izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in kratek
življenjepis.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 15 dneh na naslov
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec.
O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku
izbire.
Slovenj Gradec, 19. 8. 2022
Kandidati se lahko prijavijo do sobote, 3. 9. 2022.

Dokumenti za prenos

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec