Enota za dializo

Na oddelku za dializo so trenutno zaposleni 3 zdravniki, 8 DMS, 4 SMS z dvojno kombinirano pogodbo, 2 ZT in 1 zdravstvena administratorka.

Oddelek za dializo je samostojna enota že od samega začetka od leta 1971. Vendar pa je zaradi narave dela močno povezan z ostalimi oddelki, še posebej z Oddelkom za interno medicino. Tako nefrologi pogosto opravljajo dejavnosti na obeh oddelkih.

Tako zdravimo bolnike tako z akutno kot kronično ledvično odpovedjo, pri tem pa uporabljamo različne metode zdravljenja:

 • Bolnike s kronično ledvično odpovedjo
  • Kronična hemodializa
   • Hemodializa
   • Hemofiltracija
   • Hemodiafiltracija
   • Citratna hemodializa
   • Brezheparinska hemodializa
 • Peritonealna dializa
  • Kontinuirana ambulantna peritonealna dializa (CAPD)
  • Avtomatizirana peritonealna dializa (APD)
 • Bolnike z akutno ledvično odpovedjo
  • Klasična hemodializa
  • Citratna hemodializa
  • Brezheparinska hemodializa
  • Prolongirana hemodializa ali hemodiafiltracija
  • Kontinuirana hemodializa ali hemodiafiltracija

Danes ima naš center 18 dializnih mest, ki so namenjena zdravljenju stabilnih kroničnih bolnikov. Dve od teh sta namenjena bolnikom, ki je potrebna izolacija, eno mesto pa je rezervirano za bolnike, kjer njihov mikrobiološki status še ni znan. Poleg tega imamo na razpolago dve ambulanti: eno za preglede nefroloških bolnikov, drugo pa za bolnike na peritonealni dializi. Poleg tega pa imamo še dializna mesta v obeh intenzivnih enotah (CIT in EIIM), kjer zdravimo bolnike z akutno ledvično odpovedjo.

Konec leta 2018 se je v našem centru zdravilo skupno 68 bolnikov s kronično končno ledvično odpovedjo, od tega 55 hemodializnih bolnikov in 13 bolnikov s peritonealno dializo. 

V našem centru se zdravijo bolniki, ki živijo v koroških občinah in večina bolnikov iz občine Velenje. Na področju peritonealne dialize pa se zdravijo tudi bolniki iz drugih regij.

Vsa leta tudi uspešno sodelujemo z ostalimi oddelki v bolnišnici. Še posebej dobro sodelujemo z  intenzivnimi enotami kirurškega in internega oddelka, kjer že od začetka skupaj zdravimo najtežje bolnike, ki so jim prehodno odpovedale ledvice (akutna ledvična odpoved). Število akutnih dializ pa že več let vztrajno pada, kar je posledica dobre preventive v intenzivnih enotah in dobrega sodelovanja med oddelki.

Uspešno pripravljamo naše bolnike tudi na tretjo metodo nadomestnega zdravljenja, to je transplantacijo, ki jo potem izvedejo v UKC Ljubljana. Tudi stopnja transplantiranih bolnikov je v naši regiji med najvišjimi v državi. Tudi po presaditvi pa zelo dobro sodelujemo z ljubljanskim transplantacijskim centrom, tako, da je marsikatera pot našim bolnikom v Ljubljano prikrajšana.

Velik izziv za naslednja leta pa je razvoj paliativnega pristopa pri nekaterih bolnikih s končno ledvično odpovedjo.

V zadnjih 5 letih pa smo pričeli tudi z uvajanjem konzervativno paliativnega načina obravnave  bolnikov s KLB, ki predstavlja četrto možnost zdravljenja nadomestnega zdravljenja.  Prvi izkušnje so zelo pozitivne in način te obravnave je bil dobro sprejet tudi pri bolnikih in njihovih svojcih.

Danes so pred nami novi izzivi. Skupaj s kolegi iz drugih ustanov iščemo nove poti pri zdravljenju naših bolnikov. Naše rezultate smo objavili v strokovnih revijah doma in v tujini. Ti rezultati pa so posledica dela celotnega zdravstvenega tima, od medicinske sestre do zdravnika. Naša skupna naloga tudi naprej ostaja skrb za bolnika, naša skupna želja pa je, da tudi v prihodnje damo svoj prispevek k razvoju slovenske dialize. 

Zadnjih petnajst let pa pospešeno razvijamo model obravnave bolnika s kronično ledvično boleznijo. Model, ki je zasnovan na celovitem in proaktivnem pristopu, ter z zgodno intervencijo, že nekaj let prinaša zelo dobre rezultate. Tako je število in pojavnost novih dializnih bolnikov v naši regiji bistveno nižja kot je sicer v naši državi. Pomembne metode, ki jih pri tem uporabljamo so edukacija bolnikov in njihovo aktivno sodelovanje. S tem pomembno in učinkovito delujemo preventivno.

Zmeraj bolj pa sodelujemo z društvi (ledvičnih, sladkornih in srčnih bolnikov ter upokojencev) in šolami za katere organiziramo veliko predavanj o pomenu in preventivi ledvičnih bolezni. Vsako leto se aktivno vključujemo v prireditve ob Svetovnem dnevu ledvic, ki so namenjene osveščanju prebivalstva. Naše akcije so praviloma zelo uspešne in medijsko odmevne tudi v širšem slovenskem prostoru.

 • Zala Plešivčnik, dr. med. specialistka
Ambulanta za kontinuirano peritonealno dializo (CAPD)

Ambulanta je namenjena kroničnim ledvičnim bolnikom, ki si izvajamo trebušno dializo na domu. Pregledi se opravljajo rutinsko enkrat mesečno, dodatno pa po predhodnem dogovoru.  Za nujna stanja obratuje ambulanta ves čas. V ambulanti dela specialist po mesečnem razporedu.

Ambulanta za transplantirane ledvične bolnike

Ambulanta je namenjena bolnikom, ki jim je bila transplantirana ledvica. Ambulanta dobro sodeluje s Centrom za transplantacijo v UKC Ljubljana. Po dogovoru s centrom omogočimo našim bolnikom, da lahko veliko kontrol in preiskav opravijo v naši ustanovi. Za pregled se ni potrebno predhodno naročiti. V ambulanti dela specialist po mesečnem razporedu.

Nefrološka ambulanta

Ambulanta poteka v okviru Oddelka za interno medicino in je namenjena bolnikom z raznimi ledvičnimi obolenji. Za pregled se je potrebno predhodno naročiti. V ambulanti dela specialist po mesečnem razporedu.

Ambulanta za kronične ledvične bolnike (KLB)

Ambulanta poteka v okviru Oddelka za interno medicino in je namenjena ledvičnim bolnikom s kronično, napredovalo ledvično boleznijo. Za pregled se je potrebno predhodno naročiti. V ambulanti dela specialist po mesečnem razporedu.

Edukacijska dejavnost

Izobraževanja potekajo v Centru za dializo po predhodnem dogovoru, izvajajo pa ga izkušene dializne medicinske sestre z dodatnimi znanji. Namenjena so ledvičnim bolnikom v različnih fazah bolezni. Pogosto povabimo k sodelovanju tudi svojce. Največkrat gre za prehranska svetovanja in izobraževanja o rizičnih dejavnikih. Pomembna pa je predializna edukacija pri kateri se bolniki in svojci seznanijo o različnih metodah nadomestnega zdravljenja.

 • Predializna edukacija
 • KLB edukacija
 • Edukacija za izvajanje peritonealne dialize

Konec šestdesetih let se je v svetu uveljavil nov način zdravljenja bolnikov, ki so jim odpovedale ledvice. Pred tem so namreč bolniki, ki so jim dokončno odpovedale ledvice živeli le nekaj mesecev. V naši širši okolici so se pojavili prvi dializni centri (Celovec, Gradec, Trst). Prvi dializni center v Sloveniji je pričel z delom decembra 1970 v Ljubljani. Tudi pri nas sta internist prim. dr. Simoniti in kirurg dr. Tomo Darian že leta 1970 pričela s pripravami za začetek nove dejavnosti. Po nabavi opreme in po krajšem usposabljanju v Trstu in na Reki smo 2. februarja 1971 že dializirali prvega bolnika. Začetek je bil skromen, saj smo premogli le eno dializno mesto, dializa pa je takrat trajala kar 12 ur. Nekaj mesecev zatem smo dobili še eno. Število bolnikov je hitro naraščalo. V začetku pa je bilo veliko težav predvsem z neurejeno oskrbo s potrošnim materialom. Tako je prim. Simoniti kar nekajkrat moral s svojim osebnim avtom po material v Italijo in ga, ob prepričevanju carinikov, prevažal preko meje, da so lahko naslednji dan nemoteno izvajali dialize.

V začetku je bilo možno dializno zdravljenje v Sloveniji le še v Ljubljani. Tako smo nekaj let opravljali to zdravljenje za področje vzhodne Slovenije. V naslednjih letih so v skoraj vseh bolnišnicah nastali novi dializni centri. Ves čas smo sledili razvoju stroke v svetu. Že v letu 1976 smo prve Killove plošče zamenjali s filtri za enkratno uporabo. Od vsega začetka dialize pa nismo zdravili le kroničnih ledvičnih bolnikov, ampak tudi bolnike z akutno ledvično odpovedjo. Leta 1979 smo pričeli s hemofiltracijo, čez nekaj let pa tudi hemodiafiltracijo. V teh letih smo poenotili monitorje in nabavili reverzno ozmozo za pripravo sterilne dializne vode. Leta 1986 smo prešli na bikarbonatno dializo, ki je zamenjala acetatno. Leta 1997 smo z uvedbo kontinuiranih metod omogočili najbolj prizadetim bolnikom z akutno ledvično odpovedjo moderno metodo, ki je izboljšala njihovo preživetje. Že leta 1994 smo pričeli z zdravljenjem s trebušno (peritonealno) dializo.

Kmalu po začetkih smo uvideli, da prostori v kleti kirurško-ginekološkega bloka, kjer smo do takrat dializirali bolnike, niso ustrezni. Februarja 1990 smo se preselili v nove prostore v kleti otroškega oddelka, kjer je oddelek še danes. Okoli 20 let kasneje, leta 2002 se je pričela obnova otroškega oddelka, ki je potekala nekaj let. Tako smo se bili prisiljeni preseliti na začasno lokacijo v drugo nadstropje otroškega oddelka za pet let, leta 2017 pa smo se preselili na popolnoma obnovljeno staro lokacijo. Medtem smo leta 2014 uspeli popolnoma obnoviti vse monitorje in v letu 2017 še reverzno ozmozo, ob tem pa smo si skozi razpis uspeli zagotoviti redno posodabljanje opreme. Tako je trenutno naš oddelek med tehnično najsodobnejšimi ne le v naši državi, ampak tudi širše.

Prim. Simoniti je ves čas vodil dializni oddelek vse do svoje upokojitve leta 1998, ob tem pa je bil tudi edini zdravnik na oddelku vse do prihoda dr. Zale Plešivčnik leta 1984. Dr. Darian je v začetku pokrival kirurški del in je že oktobra 1971 skonstruiral prvo nativno arteriovensko fistulo. Prej so se namreč uporabljali tako imenovani obvodi (shunti), ki pa so se pogosto mašili. Kmalu pa je prevzel kirurški del dr. Nado Vodopija, ki je v začetku pogosto pokrival tudi dializo in vodil zdravljenje akutnih dializ. Sestrski del je od začetka vodila medicinska sestra Frida Roblek, ki je bila tudi prva glavna medicinska sestra tega oddelka. 
Z večanjem števila bolnikov in širitvijo programa pa se je povečevalo tudi število zaposlenih. Tako se je leta 1987 oddelku pridružil dr. Bojan Vujkovac, ki je po upokojitvi tudi prevzel predstojništvo, ki ga opravlja še danes. V naslednjih letih pa so se nefrološki ekipi pridružili še dr. Janez Lavre, dr. Marija Mravljak, dr. Maja Gams in dr. Urška Marković, ki se poleg dela na Internem oddelku tudi aktivno vključujejo v delo dializnega oddelka. 

Tudi število medicinskih sester se je z leti povečevalo in po DMS Fridi Roblek je vodenje prevzela SMS Ida Borčić, ki je vodila oddelek do svoje upokojitve leta 2002. Nasledila jo je DMS Sonja Pečolar, ki je v letu 2018 predala vodenje DMS Rudolfi Oprešnik.

Za kirurške zaplete in konstrukcije fistul je  več kot dvajset let skrbel prim. dr. Nado Vodopija, potem pa je ta del prevzel dr. Zoran Krstanovski. Danes pa se srečujemo z vedno bolj zahtevnimi primeri ter zapleti in te pogosto pošiljamo v Trbovlje, kjer odlično sodelujemo s prim. Boštjanom Leskovarjem.

Pomembno pa se je pričela spreminjati tudi vsebina našega dela. Vse pomembnejši del zajema edukacija na vseh področjih. Leta 1999 smo pričeli s predializno edukacijo (PDE), ki je nujno potrebna pred odločitvijo bolnika za metodo nadomestnega zdravljenja. V naslednjih letih smo sistem izobraževanja bolnikov izpopolnili in danes predstavlja naš model osnovo za postavitev slovenskega modela. Danes praktično vsi naši dializni bolniki pred začetkom zdravljenja opravijo to izobraževanje. Uspešnost našega modela se kaže predvsem v velikem deležu bolnikov na peritonealni dializi, ki je že več let okoli 20%, kar je visoko tudi v evropskem merilu.

Ob začetkih ambulante za kronične ledvične bolezni (KLB) v oktobru 2010, smo pričeli tudi z uvajanjem t.i. KLB edukacije, ki je namenjena bolnikom s KLB in njihovim svojcem. Vsa leta pa tudi aktivno sodelujemo z društvi bolnikov in za njih organiziramo redna predavanje (društva sladkornih bolnikov, društva upokojencev in koronarni klubi). V letu 2017 smo organizirali dve regionalni nefrološki šoli za družinske zdravnike v naši regiji. Že dolga leta se ukvarjamo z raziskovalno dejavnostjo, rezultate pa objavljamo v domačih in tujih revijah, ter na strokovnih srečanjih.

Ena prvih hemodializ pri nas z aparatom Dasco in Killovimi ploščami.

Osebje dialize leta 1971 (z leve proti desni) Mojca Lenart, Jurij Simoniti, Tomo Darian, Mira Božič. Sedita Milena Jeseničnik in Frida Roblek.​

Priklop enega prvih dializnih bolnikov.​

Oddelek za dializo ob 30. obletnici dializne dejavnosti v SB Slovenj Gradec (2001).

Predstojnica enote
asist. <span>dr. Marija Mravljak</span>, dr. med., specialist nefrolog                asist. <span>dr. Marija Mravljak</span>, dr. med., specialist nefrolog
asist. dr. Marija Mravljak, dr. med., specialist nefrolog
 
V. d. glavne medicinske sestre
<span>Rudolfa Oprešnik</span>, dipl. m. s. <span>Rudolfa Oprešnik</span>, dipl. m. s.
Rudolfa Oprešnik, dipl. m. s.
 
stavba-c
Oddelek za dializo
 02 88 23 480

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec