Oddelek za interno medicino


 • Irena Umek Bricman, dr. med. specialistka interne medicine in specialistka hematologije
 • Klemen Mojškerc, dr. med. specialist internist
 • Prim. Davorin Benko, dr. med. specialist za kardiologijo, vaskularno in interno medicino
 • Dr. Martin Tretjak, dr. med. specialist internist
 • Mateja Kotnik Kerbev, dr. med. specialist internist
 • Frosina Krstanoska, dr. med. specialist internist
 • Prim. Apolon Marolt, dr. med. specialist kardiologije in vaskularne medicine
 • Prim. Cirila Slemenik Pušnik, dr. med. specialistka interne medicine, specialistka kardiologije in vaskularne medicine
 • Andreja Cokan Vujkovac, dr. med. specialist internist
 • Marjana Predikaka, dr. med. specialist internist
 • Prim. Zdenko Kikec, dr. med. specialist internist
 • dr. Jana Makuc, dr. med. univ. dipl. biol. specialistka interne medicine
 • Enriko Plevnik, dr. med specialist internist
 • Zala Plešivčnik, dr. med. specialist internist
 • Simona Šipek, dr. med. specialist internist in specialist nuklearne medicine
 • Urška Marković, dr.med. specialist nefrolog
 • Gregor Sekavčnik, dr. med. specialist internist
 • Metka Epšek Lenart, dr. med specialist internist
 • Maja Gams, dr. med. specialistka nefrologije
 • Vladimir Natek, dr. med. specialist internist
 • Betka Popič, dr. med. specialistka interne medicine
 • Maja Pušnik Vrčkovnik, dr. med. specialistka interne medicine
 • Robač Nace, dr. med. specialist interne medicine
 • Knežević Irina, dr. med.
 • Eva Mori, dr. med. specialistka nevrologije
 • Marko Grasselli, dr. med. specialist nevrolog
 • Suzana Bricman, dr. med. specialistka nevrologije
 • Nataša Potočnik Pucelj, dr. med. specializantka revmatologije
 • Tjaša Vidmar, dr. med. specializantka infektologije
 • Tajda Keber, dr. med. specializantka interne medicine
 • Danijel Dodić, dr. med. specializant gastroenterologije
 • Karmen Klančnik, dr. med. specializantka infektologije
 • Larisa Matas, dr. med. specializantka interne medicine
 • Katja Ravber, dr. med. specializantka interne medicine
 • Primož Žužek, dr. med. specializant nevrologije
 • Marinka Glavica, dr. med. specializantka nevrologije
 • Katarina Horvat, dr. med. specializantka nevrologije
Enota za nevrologijo

Obravnava bolnikov z nevrološkimi boleznimi poteka na oddelku in v ambulanti.

HOSPITALNA DEJAVNOST
Nevrološki odsek je del internega oddelka, nahaja se v 2. nadstropju internistične stavbe (“oddelek B”) in lahko sprejme do 14 pacientov. Obravnavamo bolnike z raznovrstnimi nevrološkimi obolenji: možgansko kapjo, demenco, parkinsonizmi in drugimi motnjami gibanja, epilepsijo, glavoboli, nevroimunskimi boleznimi in boleznimi perifernega živčnega sistema. Poleg akutne diagnostike in zdravljenja zagotavljamo zgodnjo rehabilitacijo po možganski kapi in pri nekaterih drugih stanjih.

Nego kontinuirano zagotavlja negovalno osebje s posebnimi znanji s področja nevrologije.

Del multidisciplinarnega tima oddelka so fizioterapevti, delovna terapevtka, pogodbeno se v delo vključuje tudi logopedinja. V primeru, da se bolnik zaradi nevrološke prizadetosti težje ali sploh ne more vrniti v domače okolje, v obravnavo vključimo socialno delavko. Rehabilitacijo usmerja specialistka fiziatrije in rehabilitacijske medicine. Po potrebi se v obravnavo vključujejo tudi specialisti drugih strok.

Dopoldne je na oddelku navzoč zdravnik specialist nevrologije, v popoldanskem in nočnem času, za vikende in praznike pa dežurni internist.

Zdravniki
Eva Mori, dr. med. specialistka nevrologije, v.d. vodje Enote za nevrologijo
e-mail: eva.mori@sb-sg.si

Suzana Bricman, dr. med., specialistka nevrologije
e-mail: suzana.bricman@sb-sg.si

Dipl. med. sestra na oddelku
Mihaela Šteharnik, dipl. ms

Telefonska številka oddelka: 02 88 23 632

Informacije za svojce hospitaliziranih bolnikov med tednom:
- osebno na oddelku od 11.30 do 12.30
- po telefonu na tel. številko 02 88 23 460 od 13.45 do 14.15

Obiski:
Vsak dan 11.00 - 13.00 in 17.00 - 19.00

 

AMBULANTNA DEJAVNOST
Ambulantna dejavnost obsega splošno nevrološko ambulanto, urgentno nevrološko ambulanto, elektrofiziološki preiskavi EEG (elektroencefalografijo) in EMG (elektromiografijo), ambulanto za zdravljenje z botulinom ter delovno terapijo.

Občasno so organizirane delavnice premagovanja utrudljivosti pri bolnikih z multiplo sklerozo. Glede na potrebe poteka tudi uvajanje različnih imunomodulatornih zdravil za zdravljenje multiple skleroze.

Ambulante se nahajajo v pritličju internistične stavbe.

Nevrološka ambulanta

PON

 -

 -

TOR

Eva Mori, dr. med., specialistka nevrologije

9.30 – 14.00

 

Marko Grasselli, dr. med., specialist nevrologije

8.00 – 14.00

SRE

Marko Grasselli, dr. med., specialist nevrologije

8.00 – 14.00

 

Suzana Bricman, dr. med., specialistka nevrologije

9.30 – 14.00

ČET

Eva Mori, dr. med., specialistka nevrologije

9.30 – 14.00

PET

Marinka Glavica, dr. med., specializantka nevrologije

Vsak drugi petek 7.30 – 14.30


Obravnava bolnikov s stopnjo nujnosti “zelo hitro” po razporedu glede na potrebe.
Odmor za malico 11.00 - 11.30.

Delovna terapija

TOR

Zdenka Ivič, delovna terapevtka

9.00 – 13.00

 

Delavnice za premagovanje utrudljivosti pri multipli sklerozi

Zdenka ivič, delovna terapevtka              

po dogovoru

 

EMG

PON

Suzana Bricman, dr. med., specialistka nevrologije

9.30 – 14.00

TOR

Marko Grasselli, dr. med., specialist nevrologije

15.00 - 18.00

SRE

 -

 -

ČET

Marko Grasselli, dr. med., specialist nevrologije

8.00 – 14.00

PET

Suzana Bricman, dr. med., specialistka nevrologije

9.30 – 14.00

 

EEG

SRE

Nina Kurnik, dms

7.30 – 14.00

Odčitovalec: Primož Žužek, dr. med., specializant nevrologije

Nadzorni zdravnik: Bogdan Lorber, dr. med., specialist nevrolog epileptolog

Botulinska ambulanta

Razpisana glede na potrebe

Marko Grasselli, dr. med., specialist nevrologije

 

URGENTNA NEVROLOŠKA AMBULANTA

PON - PET

         zdravnik po razporedu

7.00 – 14.30

Obravnavani so bolniki, ki imajo napotnico z oznako “Nujno”. 
Pokretni, manj prizadeti bolniki so praviloma pregledani v prostorih nevrološke ambulante, težje prizadeti ali nepokretni bolniki pa v urgentnem centru.

Bolniki s sumom na AKUTNO MOŽGANSKO KAP so obravnavani neprekinjeno 24 ur vse dni v tednu, v sodelovanju z mrežo TELEKAP.

Za preostala urgentna nevrološka stanja je v popoldanskem in nočnem času, za vikende in praznike na voljo dežurni nevrolog v UKC Maribor in SB Celje.

 

UPORABNE POVEZAVE

ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Telefonska številka: 02 321 15 11

Povezava: https://www.ukc-mb.si/oddelki-sluzbe-enote/klinika-za-kirurgijo/oddelek-za-nevrokirurgijo/

ODDELEK ZA NEVROLOGIJO UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Enota za intenzivno nego

Telefonska številka: 02 321 24 76 in 02 321 24 66

Povezava: https://www.ukc-mb.si/oddelki-sluzbe-enote/drugi-samostojni-medicinski-oddelki/oddelek-za-nevroloske-bolezni/

KIKN – KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO NEVROFIZIOLOGIJO, UKC LJUBLJANA, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana

Telefonska številka: 01 522 15 11

Povezava: https://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/klinike_in_oddelki/nevroloska_klinika/ki_za_klinicno_nevrofiziologijo

Preiskave:

Evocirani potenciali VEP, SEP, MEP

EMG in mikroEMG (SFEMG), EMG sfinktrov

US (ultrasonografija - UZ) perifernih živcev

EEG

NEVROLOŠKA KLINIKA, UKC LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Telefonska številka: 01 522 30 71

Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo – KOVNINT

Enota za možgansko kap, Oddelek za nevrološko intenzivno terapijo (ONIT)

Povezava: https://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/klinike_in_oddelki/nevroloska_klinika/ko_za_vaskularno_nevrologijo_in_intenzivno_nevrolosko_terapijo

NAN konzilij (karotidna bolezen)

NNN konzilij (možganske žilne malformacije in anevrizme)

OOO konzilij (odprto ovalno okno)

Poizvedbe o konzilijih na telefonski številki 01 522 31 90

Klinični oddelek za bolezni živčevja – KOBŽ

Povezava: https://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/klinike_in_oddelki/nevroloska_klinika/ko_za_bolezni_zivcevja

Ambulanta za kognitivne motnje

Laboratorij za testiranje avtonomnega živčevja (nagibna miza, TAŽ)

NEVROLOŠKE AMBULANTE – POLIKLINIKA UKC LJUBLJANA, Njegoševa 4, 1000 Ljubljana,

Telefonska številka 01 522 24 52

Povezava: https://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/klinike_in_oddelki/nevroloska_klinika/ko_za_bolezni_zivcevja/narocanje_in_obiski

Subspecialistična ambulanta za motnje gibanja

Subspecialistična ambulanta za epilepsijo

Subspecialistična ambulanta za multiplo sklerozo

NEVROPSIHOLOŠKI PREGLED

Erna Kočnik, klin. psihologinja, ZD Slovenj Gradec

Telefonska številka: 02 88 57 972

Povezava: http://www.zd-sg.si/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=71

Ambulanta za klinično nevropsihologijo, Nevrološka klinika-pritličje, UKC Ljubljana

Telefonska številka: 01 522 31 77

Povezava: https://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/klinike_in_oddelki/nevroloska_klinika/sluzba_za_nevrorehabilitacijo/narocanje_in_obiski

OKULISTIČNI PREGLED

- Alenka Gril, spec. oftalmologinja, Okovid, Francetova cesta 16, 2380 Slovenj Gradec

Telefonska številka: 02 884 51 42

- Miran Falež, spec. oftalmolog, Okulistika Falež, Stari trg 27, 2380 Slovenj Gradec

Telefonska številka: 031 312 225

 

 

 

 

 

V.d. predstojnice oddelka
<span>Irena Umek Bricman</span>, dr. med., specialistka interne medicine in specialistka hematologije <span>Irena Umek Bricman</span>, dr. med., specialistka interne medicine in specialistka hematologije
Irena Umek Bricman, dr. med., specialistka interne medicine in specialistka hematologije
 
Glavna medicinska sestra
<span>Lidija Reiter</span>, dipl. m. s. <span>Lidija Reiter</span>, dipl. m. s.
Lidija Reiter, dipl. m. s.
 
V.D. vodje Enote za nevrologijo
Eva Mori, dr. med. specialistka nevrologije Eva Mori, dr. med. specialistka nevrologije
Eva Mori, dr. med. specialistka nevrologije
 
stavba-a
Enota za interno medicino
 02 88 23 400
Enota za intenzivno interno medicino (EIIM)
 02 88 23 450
Enota za nuklearno medicino
 02 88 23 479
Enota za kardiopulmonalno in ultrazvočno diagnostico
 02 88 23 501
Enota za diagnostično in terapevtsko endoskopijo
 02 88 23 453
Enota za nevrologijo
 02 88 23 632
Center za zdravljenje Fabryjeve bolezni
 02 88 23 524
IPP internistična prva pomoč-ambulanta
 02 88 23 456
Ambulanta za sladkorno bolezen
 02 88 23 458
Enota za intenzivno interno medicino (EIIM)
 • Vsak dan med 11.30 - 12.00, ter med 15.00 - 16.00.
 • Termin za informacije svojcem: vsak dan med 11.30 - 12.00 ter med 14.45 - 15.00
Ure obiskov
 • od 11 ure do 13 ure
 • od 17 ure do 19 ure