Oddelek za pediatrijo

Organizacija, delovanje in vizija oddelka danes

Oddelek za pediatrijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec zagotavlja vse potrebne zdravstvene storitve na sekundarnem nivoju za otroško populacijo in mladino, do izpolnjenega 18. leta starosti za koroško šaleško regijo. Osnova dela na oddelku je splošna pediatrija, neonatologija ter urgentna obravnava otrok z velikim deležem infekcijskih bolezni. Najpogostejše glavne diagnoze v zadnjih letih na oddelku so bile: različna prirojena in perinatalna obolenja novorojenčkov, črevesne virusne okužbe, akutni bronhitis/bronhiolitis, gastritis, bakterijske pljučnice in okužbe sečil.

Vizija oddelka

Ostati želimo temeljni oddelek Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, strokovno visoko usposobljen, vedno v skladu z razvojem pediatrične stroke, organizacijsko optimalno urejen, z možnostjo prožnega prilagajanja glede na trenutne potrebe otroške populacije. Vizija oddelka je, da postane na področju pediatrije vodilni regijski center.

Razvoj oddelka in zavezanost kakovosti

Poleg kontinuiranega izobraževanja osebja, uvajanja novosti na strokovnem področju in strokovnega usposabljanja na subspecialističnih pediatričnih področjih, se vsi zaposleni na oddelku še posebej trudimo, da malemu pacientu bivanje na oddelku čim bolj olajšamo in skrajšamo. Skrbimo za kvalitetno in varno obravnavo naših pacientov in intenzivno uvajamo standarde kakovosti v sklopu pridobivanja mednarodne akreditacije JCI. Ukvarjamo se tudi z raziskovalnimi dejavnostmi. Imamo dva doktorja znanosti, podiplomski doktorski študij opravljat še dva pediatra. Na oddelku se izobražujejo študenti medicine, zdravniki pripravniki, specializanti pediatrije in splošne medicine ter študenti zdravstvene nege ter dijaki srednje strokovne zdravstvene šole.

Moto našega oddelka je hitra, strokovno visoko kvalitetna ter otroku čim bolj prijazna, neškodljiva, varna in neboleča obravnava. 

Imamo nizko povprečno število dni hospitalizacije otrok (2,47 dni v letu 2016), racionalno porabo antibiotikov na oddelku (v letu 2016 smo porabili za antibiotike približno 6000EUR). Povprečen čas sprejema otroka na oddelek smo ohranili nizek (53,7 min). Kot kazalnik kakovosti spremljamo telesno temperaturo bolnega novorojenčka ob premestitvi iz Porodnega oddelka v Enoto za neonatologijo (pri 83,4% bolnih novorojenčkov v mejah normale) in po zaključeni hospitalni obravnavi dokončno odpustnico v roke ob odhodu iz oddelka dobi 84% vseh odpuščenih otrok. Za zagotavljanje kakovosti na oddelku z rednimi sestanki celotnega tima spremljamo in uvajamo standarde JCI. S spodbujanjem pomena timskega dela vseh vpletenih v zdravljenje otrok, velikem poudarku na dobri predaji pacientov, s pisnim in ustnim planiranjem nadaljnjega zdravljenja, diagnostike in s poglobljenimi informacijami staršem - spremljevalcem bolnih otrok ter sodelovanju z njimi in z dobrim medoddelčnim sodelovanjem z drugimi strokami v bolnišnici, skrbimo za nadaljevanje in še izboljšanje kakovosti zdravstvene obravnave najmlajših pacientov.

Nekaj zadnjih strokovnih dosežkov na oddelku:
Ponovno smo pričeli z delovanjem pedonevrološke ambulante, ki pokriva tudi otroško in mladostniško epileptologijo. Razvojni nevrolog je opravil tečaj ocenjevanju spontanega gibanja novorojenčkov in dojenčkov po Prechtlu. Specializantka pediatrije je opravila podiplomski tečaj razvojne nevrologije za delo v razvojni ambulanti. Delovna terapevtka je po izobraževanju, ki se nadaljuje še v 2017, pričela z izvajanjem pristopov senzorne integracije. Dva pediatra sta opravila tečaj urgentnega UZ in ga začela uporabljati pri vsakdanjem delu, ena specializantka je opravila tečaj UZ kolkov. V letu 2017 je predvideno ponovno delovanje pedopsihiatrične ambulante. Večina zaposlenih je opravila izobraževanje za prepoznavo nasilja POND. Pridobili smo novega doktorja znanosti.

Organizacija dela na oddelku in prostori

Na Oddelku za pediatrijo smo se 6.12.2016 dokončno preselili v nove, obnovljene prostore v stavbi C, C2. Oddelek deluje v dveh nadstropjih - v pritličju je ambulantni del, v 1. nadstropju pa hospitalni del.
Oddelek za pediatrijo obsega ambulantni in hospitalni del. Imamo 10 subspecialističnih pediatričnih ambulant (predstavljene posebej) in bolnišnični del Oddelka za pediatrijo, ki je v prvem nadstropju in obsega 20 bolniških sob.
V pritličju so prostorsko locirane ambulanta za delovno terapijo, ambulanta za fizioterapijo (RNO terapija), razvojna ambulanta, dve ordinaciji za izvajanje specialistične pediatrične ambulantne dejavnosti po urniku, dve ordinaciji za specialno diagnostiko, ambulanta za kliničnega psihologa. V pritličju so tudi prostori za administracijo, arhiv in soba za dojenje/previjanje ter manjši čakalno igralni prostor. Otroci z gibalnimi težavami imajo možnost dostopa v ambulantni del oddelka s posebnim vhodom, sicer pa je vstop preko glavnega vhoda bolnišnice.
Bolnišnični del Oddelka za pediatrijo je v prvem nadstropju in obsega 20 bolniških sob. Na oddelku so ustrezno opremljene tri urgentne ambulante za obravnavo pacientov, ki so napoteni na oddelek zaradi različnih akutnih obolenj. Vhod urgentnih pacientov na oddelek je preko urgentnega centra, kjer opravijo pri pacientu triažo, nato pa pacienta osebje oddelka za pediatrijo odpelje v prvo nadstropje. S strani ZZZS imamo priznanih 31 postelj (?CN), optimalno lahko hospitaliziramo 32 pacientov in 19 spremljevalcev. V izjemnih razmerah lahko zagotovimo hospitalizacijo približno 45 bolnim otrokom. Spremljevalci imajo svoje ležišče, v sobah bodo nameščeni televizorji, možen je dostop do brezžičnega omrežja.

Oddelek je razdeljen na šest enot:

 • odsek za dojenčke,
 • predšolske otroke,
 • šolske otroke,
 • odsek za osamitev bolnikov z nalezljivimi obolenji,
 • intenzivna nega pacientov (2 sobi)
 • enota za neonatologijo.

V odseku za dojenčke imamo laktarij. Na oddelku imamo na novo posebej opremljeno soba za video EEG diagnostiko.
Enota za neonatologijo je v novih prostorih locirana na začetku Porodnega oddelka. Na ta način lahko zagotavljamo še bolj varno in kakovostno obravnavo bolnih novorojenčkov, ki se sedaj nahajajo v neposredni bližino mamic, ki so hospitalizirane na novem Porodnem oddelku. Intenzivna negovalna enota za neonatologijo je sestavljena iz treh prostorov in opremljena z ustrezno najnovejšo opremo za zdravstveno oskrbo in nego bolnih novorojenčkov (ogrevalne posteljice, inkubatorji, monitorji, itd.) ter dveh sob za doječe mamice.
Otroci, ki so hospitalizirani na Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo, travmatologijo in ortopedijo ter urologijo, ležijo na Oddelku za pediatrijo. V njihovo zdravljenje in okrevanje je vključen zdravstveni tim Oddelka za pediatrijo. Pediatri v celoti skrbijo za vse zdrave in bolne novorojenčke na Oddelku za ginekologijo in porodništvo, sodelujejo pri oskrbi kritično bolnih novorojenčkov po carskih rezih in v porodni sobi.

Zdravstveno osebje na oddelku poleg nege pacientov skrbi tudi za izobraževanje staršev in otrok, tako v primeru bolezni kot pri izvajanju promocije zdravja in zdravega načina življenja. Na oddelku je sodobno opremljena učilnica ter igralni kotiček, kjer se hospitalizirani otroci v dopoldanskem času lahko pridružijo rednemu šolskemu pouku oz. aktivnostmi vzgojiteljice v vrtčevskem delu igralnice. Vzgojiteljica zaposli bolne otroke po bolniških sobah z igrami, igračami, petjem in knjigami. Šolarji imajo redne šolske učne ure po urniku za posamezne razrede. Večkrat letno imamo na oddelku tudi dodatne animacije in kulturne programe za hospitalizirane otroke (prihod klovnov in klovnes, , lutkovne predstave…).
Uporabne informacije za paciente in njihove starše/spremljevalce so predstavljene v posebej pripravljeni zloženki (v priponki).

In kako vidi naš novi oddelek nekdo od spremljevalcev, ki ga je praktično že preskusil…

O NOVEM ODDELKU ZA PEDIATRIJO

Otrok mora v bolnico. Groza, strah, stres. Ko bi šlo, bi starši, pa babice in dediji rade volje prevzeli težave, ki pestijo malčka. A na žalost ne gre.
Ko je otrok že v bolnišnici, pa naj bo le na pregledu v ambulanti ali sprejet na oddelek, sta pa predvsem dve stvari, ki vplivata na njegovo počutje – pa morda še bolj na počutje njegovih spremljevalcev.

Prvo in najvažnejše je seveda osebje, ki za malčka skrbi. Prijazno, odprto za pogovore in zaskrbljena vprašanja. Strokovnosti, brez katere ne gre, sploh ne bom omenjala, ker je to logična stvar(in, če dvomimo v strokovnost zdravstvenih delavcev določene ustanove, je bolje, da se odpravimo kam drugam!).
Zdravnicam/kom, sestram in vsem ostalim torej zaupamo, zato se lahko usmerimo še na drugo stvar, ki vpliva na počutje. To je okolje, v katerega pripeljemo malega bolnika. In ravno s tem se lahko na otroškem oddelku SB SG od letošnjega januarja resnično pohvalijo. Novi prostori so lepi in prijazni, o vsej moderni opremi, ki jo opazimo, pa lahko laiki le zadovoljno sklepamo, da imajo zdravniki poleg temeljitega strokovnega znanja zdaj tudi dovolj priprav in pripomočkov za natančne preiskave in zdravljenja.

Dr. Anton Trstenjak velja za enega začetnikov in vodilnih strokovnjakov  na področju pomena barv za človeka. Najbrž bi bil ob pogledu na nove prostore slovenjegraškega oddelka za pediatrijo zadovoljen.

Ambulantni del v pritličju opredeljuje pomladansko rumena barva. Barva sonca, svetlobe in toplote poživlja in aktivira, vliva optimizem, ponuja upanje in pomaga premagovati strahove.

V svoj stekleni domek sta se vrnila tudi Uršek in Pecek, da bosta spet  pomagala preganjati otroški strah pred injekcijami.

Otroški oddelek v prvem nadstropju označujeta elegantno siva za mir, zbranost in profesionalnost ter vesela oranžna za optimizem, prijaznost in čustveni stimulans.

Siva in oranžna povezujeta vse prostore – od sobe z inkubatorji, do »vrtca« in »šole«, sobic za novorojenčke in njihove mamice (nove postelje za mame sicer niso »queen size«, so pa precej bolj kraljevske od tistih na starem oddelku), do sob za večje otroke ter kotičkov za izbrizgavanje mleka in dojenje (stoli za dojenje izgledajo silno udobno – in, če se v njih dobro počuti mama, ni vrag, da to ne bi pozitivno vplivalo tudi na njeno detece!) Z bolniškimi sobami in zasebnimi kotički oranžnosivi tok povezuje še vse ostale prostore, namenjene pregledom in strokovnemu delu zdravstvenega osebja.

Še na eno stvar ne smemo pozabiti – otroške risbice, ki krasijo stene hodnika, so vez med preteklostjo in sedanjostjo, saj so jih v novi oddelek prenesli s starega.
Modna kreatorka Coco Chanel je nekoč dejala: Ko je človek urejeno in primerno oblečen, ga ljudje opazijo kot osebo/osebnost. Pri tistem v slabi, neprimerni obleki pa opazijo predvsem obleko in človeka (žal) sodijo po njej.

Če isti izrek uporabimo za prostore, lahko brž ugotovimo, da drži tudi tu – v starih, razpadajočih, prenapolnjenih in neurejenih prostorih lahko pri uporabnikih kar hitro nastane vtis, da je tudi osebje in njihova strokovnost taka, kar je pa seveda daleč od resnice. Drži pa, da urejenost delovnega mesta vpliva tudi na počutje in energijo zaposlenih.
 
Svetli, novi, urejeni prostori so torej prijaznejše in bolj vzpodbudno okolje ne le za male bolnike in njihove spremljevalce temveč tudi za vse, ki za njih skrbijo.

Bica I.

 • dr. Katarina Rednak Paradiž, dr. med. spec. ped.
 • Anita Kušej Jošt, dr. med. spec. ped.
 • Ljuba Gangl Žvikart, dr. med. spec. ped.
 • Mihaela Nahtigal, dr. med. spec. ped.
 • Dr. Natalija Krajnc, dr. med. spec. otroške nevrologije, spec.pediatrije
 • Eva MIler Mojškerc, dr. med. spec. ped.
 • Mihaela Slemnik, dr. med. specialistka pediatrije
 • Andreja Valcl, dr. med. specialistka pediatrije
 • Urška Vučina, dr. med. spec. ped.
 • Jakob Zapušek, dr. med. spec. ped.
 • Ana Suhodolčna Grabner, dr. med. spec. otroške in mladostniške psihiatrije
 • Maja Drev - Ovnič, dr.med. specializantka pediatrije
 • Anja Potočnik, dr. med. specializantka pediatrije
 • Ana Tkavc Zajkesović. dr. med. specializantka otroške in mladostniške psihiatrije
Čas naročanja

Vsak delovni dan med 7.00 – 9.00 uro.

Specialistične pediatrične ambulante

Celoten tim poleg dela na oddelku ter v porodnišnici pokriva specialistične pediatrične ambulante: alergološko-pulmološka, gastroenterološka in nefrološka, kardiološka, neonatalna, razvojna, nevropediatrična, pedopsihiatrična, splošna pediatrična, urgentna ambulanta ter ambulanta za klinično psihologijo.

Razvojna ambulanta
 1. Anita Kušej Jošt, dr. med. spec. ped.
   
 2. Katarina Krajnc, dipl. del. terapevtka - delovna terapija, 02 88 23 400 int. 670
 3. Mirjana Strožič, dipl. fizioter. - fizioterapija, 02 88 23 400 int. 614
 4. Nina Štaleker, dipl. fizioter. - fizioterapija, 02 88 23 400 int. 302
 5. Valerija Palko, dipl. m. s.
 6. Mateja Salčnik, dipl. logop. - pogodbena sodelavka za področje logopedije
 7. Anja Potočnik, dr. med. specializantka pediatrije

Razvojna ambulanta Slovenj Gradec deluje v okviru oddelka za pediatrijo kot ambulantna dejavnost. Je del mreže razvojnih ambulant v Sloveniji, ki s svojim timskim pristopom skrbijo za zgodnjo in kasnejšo razvojno nevrološko obravnavo otrok in mladostnikov.

V timu ambulante ob pediatru delujejo fizioterapevt s specialnimi znanji, delovni terapevt in logoped kot pogodbeni sodelavec. V delo se vzporedno vključujeta klinični psiholog in diplomirana medicinska sestra.
V ambulanti spremljamo in obravnavamo otroke z dejavniki tveganja za težave v razvoju in obravnavamo otroke z izraženimi razvojnimi primanjkljaji.

V obliki timskih sestankov sodelujemo s strokovnjaki v vrtcih, šolah in drugih ustanovah, v katere so otroci dnevno vključeni in skupaj ustvarjamo smernice za vodenje vsakega posameznika.

S sponzorsko podporo smo svoje delo razširili na fizioterapevtsko vodene skupinske aktivnosti za predšolske otroke z manjšimi gibalnimi primanjkljaji ter judo za otroke po 5. letu.

HANDLING - priročnik

Fizioterapija – RNO terapija (Razvojno nevrološka obravnava)

V obravnavo so vključeni otroci različnih starostnih skupin in z težavami na grobomotoričnem področju. RNO temelji na celostnem pristopu in obravnavi otroka, kar pomeni da je osrednjega pomena gibanje in drža trupa, ter razvoj vzravnalnih in ravnotežnih reakcij.

Vsak gibalni vzorec (obračanje, sedenje, plazenje, hoja…), ki ga otrok osvoji, mu omogoča nadaljnji razvoj. Kadar se v razvoju otroka pojavijo odstopanja na grobomotoričnem področju, fizioterapevt (RNO terapevt) teži k doseganju boljše kvalitete gibalnih vzorcev, kar je seveda odvisno od otrokovih zmožnosti za doseganje le teh. Pri tem uporablja tehnike inhibicije in stimulacije, s katerimi vpliva na stabilnost telesa in omogočanje funkcionalnega gibanja. S tehniko facilitacije pa olajša gibanje in omogoči kontrolo drže. Terapevt vse te tehnike med terapijo spreminja in sproti prilagaja, odvisno od tega kar otrok v danem trenutku potrebuje.

Bistvo terapije je, da otrok na novo naučene gibalne vzorce prenese v domače okolje in jih z nenehnimi ponovitvami osvoji. Na ta način si pridobi povratne senzomotorične izkušnje, ki mu omogočajo občutenje in zaznavanje svojega telesa in gibanja. Zato je še toliko bolj pomembno, da starši upoštevajo način pravilnega rokovanje z otrokom (handling) in navodila, ki jih posreduje terapevt ob vsaki obravnavi.

Delo logopeda v razvojni ambulanti

Logopedinja je naša zunanja sodelavka, to je mag. Mateja Salčnik, specialistka klinične logopedije, ki je redno zaposlena v ZD Ravne na Koroškem.

Delo logopeda temelji na razvijanju komunikacijskih spretnosti s ciljem izboljšati funkcionalno komunikacijo. Populacija oseb v obravnavi je zelo raznolika, skupne pa so jim težave na področju komunikacije, govora in jezika. Pri vključitvi v obravnavo je pomembno, da se le-ta začne čim bolj zgodaj, saj je to čas, ko se komunikacija, govor in jezik najbolj intenzivno razvijajo. Z logopedsko obravnavo otroku omogočimo dobre temelje na področju komunikacije, govora in jezika, kar je osnova za otrokov nadaljnji razvoj in dobro funkcioniranje v družbi.

Delovna terapija v razvojni ambulanti

Na delovno terapijo so vključeni otroci do 18 leta, ki imajo težave in odstopanja v razvoju tako na telesnem kot duševnem področju. Delovna terapija poteka individualno. Preko igre in namenske aktivnosti želimo doseči maksimalno možno stopnjo samostojnosti v izvajanju vseh življenjskih aktivnosti, ki vključujejo dnevne aktivnosti, prostočasne in produktivne aktivnosti.

Delovno-terapevtska obravnava je usmerjena na: pridobivanje čutno gibalnih in senzoričnih izkušenj, učenje pravilnih gibalnih vzorcev, trening grobe, fine-motorike in grafo-motorike, učenje dnevnih aktivnosti (hranjenje, oblačenje, mobilnost), razvijanje perceptivno –kognitivnih funkcij (spomin, pozornost, koncentracija), pomoč, svetovanje in izdelava drobnih ortopedskih pripomočkov, svetovanje in pomoč pri premagovanju arhitektonskih ovir in prilagoditve v domačem okolju, sodelovanje s starši in strokovnimi delavci šol in vrtcev.

Ambulanta za klinično psihologijo

Felicita Burnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

V ambulanti za klinično psihologijo obravnavamo otroke, mladostnike, skoraj nujno vključimo družino. Na obravnavo jih napoti otrokov osebni zdravnik, pediater ali zdravnik drugih specialnosti, z veljavno napotnico. Lahko tudi na lastno željo ali po priporočilih drugih strokovnih služb, ki prepoznajo potrebo po psihološki pomoči ( vrtec, šola, CSD...), urediti pa si morajo veljavno napotnico. Zgornja starostna meja pacienta ni določen, vključijo se lahko tudi študentje, izjemoma tisti, ki so že zaposleni in odrasle osebe. V teh primerih se odločamo glede na težave in obliko pomoči, ki jo lahko ponudimo ( izključene so resne duševne motnje in bolezni ).

Izvajamo psihodiagnostiko otrok z motnjami v razvoju zaradi vseh rizičnih dejavnikov med nosečnostjo, med in po porodu, svetujemo staršem, timsko sodelujemo z drugimi strokovnjaki. Izvajamo psihoterapevtsko pomoč po najrazličnejših travmah (nesreče, razveze staršev, psihično in telesno nasilje, drugi stresni momenti v ožjem in širšem okolju otroka in mladostnika). Pomoč nudimo pri motnjah kontrole nad odvajanjem urina in blata, sodelujemo v šoli lulanja in kakanja, motnjah prehranjevanja in hranjenja. Uvajamo skupinsko psihoterapevtsko vodenje mladostnikov z motnjami hranjenja (anorexia nervosa, bulimia, prenajedanje, prekomerna telesna teža), prepoznavamo samopoškodbeno vedenje, ogrožujoče dejavnike za odvisniško vedenje in druge vedenjsko čustvene motnje. Ugotavljamo vzroke učne neuspešnosti in sodelujemo z ustanovami s področja vzgoje in izobraževanja. V vseh primerih nudimo ustrezne oblike psihoterapevtske pomoči ali po potrebi usmerjamo in se povezujemo z drugimi specialističnimi ustanovami v Sloveniji.

Delovni čas:

ponedeljek, sreda, četrtek, petek od 7.00 -15.00 uro

torek od 10.00 do 19.00 ure.

Naročanje v delovnem času na telefonsko številko: 88 23 470.

Alergološko - pulmološka ambulanta
 1. Mihaela Nahtigal, dr. med., spec. pediatrije
 2. Urška Vučina, dr. med., spec. pediatrije
 3. Mihaela Slemnik, dr. med., spec. pediatrije.

Diagnostično- terapevtski program:

 • šola astme
 • šola Epipena
 • metaholinski test
 • spirometrija z / brez obremenitve
 • bronhodilatatorni preiskus
 • kožni testi
 • provokacije s hrano, zdravili
 • imunoterapija na pršico, trave…

V alergološki ambulanti obravnavamo otroke do 18. leta starosti s težavami zaradi alergij v povezavi s prehranskimi alergeni (kožni izpuščaji, kolike...), inhalacijskimi alergeni (seneni nahod), težavami po pikih kožekrilcev. Ob tem izvajamo kožna testiranja, krvne preiskave, podajama navodila za preprečevanje stika z alergenom. Izvaja se individualna šola adrenalinskega samoinjektorja. V kolikor je potrebno, se prične izvajati tudi imunoterapija. Vodimo otroke z astmo in izvajamo diagnostiko drugih pljučnih obolenj. Poučujemo, kako pri otroku prepoznati znake težkega dihanja, dajemo pisna in ustna navodila za ravnanje ob poslabšanju astme, opravljamo spirometrijo. Izvajamo tudi spirometrije po obremenitvi in metaholinsko testiranje. Pri otrocih s sumom na preobčutljivost na antibiotike opravljamo ustrezne diagnostične preiskave in provokacijske teste. Opravljamo tudi osnovne preiskave imunskega stanja otroka, diagnostiko ob neželenih reakcijah po cepljenju in cepljenje pod nadzorom. Pristojni smo tudi za preglede oseb, ki so bile v stiku z aktivno tuberkulozo.


Delo poteka v tesni povezavi z alergologi in pulmologi na terciarnem nivoju.

Gastroenterološka ambulanta
 1. Ljuba Gangl Žvikart, dr. med., spec. pediatrije
 2. Eva Miler Mojškerc, dr. med., spec. pediatrije

Diagnostično terapevtski program:

 • šola kakanja
 • gastroskopije v opoju
 • gastroskopije brez opoja
 • ultrazvok abdomna

V gastroenterološki ambulanti obravnavamo otroke do dopolnjenega 18 leta starosti, ki imajo težave s področja prebavil kot so bolečine v trebuhu, nenapredovanje na teži, dispeptične težave, kronične driske, odkrivamo in v celoti vodimo obravnavo otrok s celiakijo in sodelujemo pri začetni diagnostiki kronične vnetne črevesne bolezni. Poleg osnovne laboratorijske diagnostike izvajamo intolerančne teste (laktoza, fruktoza….), endoskopsko diagnostiko zgornjih prebavil- ezofagogastroduodenoskopijo v sedaciji ali brez nje, izvajamo šolo kakanja pri otrocih, ki imajo težave z obstipacijo. V timu poleg zdravnik in diplomirane medicinske sestre pri obravnavi sodeluje še klinična dietetičarka in klinična psihologinja. Sodelujemo tudi z obema terciarnima centroma.

Nefrološka ambulanta
 1. Ljuba Gangl Žvikart, dr. med., spec. pediatrije
 2. Mihaela Slemnik, dr. med., spec. pediatrije

Diagnostično terapevtski program:

 • šola lulanja
 • ultrazvočni mikcijski uretrocistogram
 • ultrazvok sečil

V nefrološki ambulanti obravnavamo otroke do dopolnjenega 18. leta starosti, ki imajo težave s področja sečil. V sladu z aktualnimi smernicami sledimo otroke po preboleli okužbi sečil, otroke z lažjimi prirojenimi anomalijami sečil, izvajamo UZ sečil, ultrazvočne mikcijske cistograme, zdravimo otroke s primarno nočno enurezo in rezistentnimi motnjami mikcije po principu šole lulanja, obravnavamo otroke z arterijsko hipertenzijo. Sodelujemo tudi z obema terciarnima centroma, Mladinskim klimatskim zdraviliščem Rakitna.

Kardiološka ambulanta
 1. Jakob Zapušek, dr. med., spec. pediatrije
 2. Doc. dr. Samo Vesel, dr. med., spec. pediatrije

Diagnostično terapevtski program:

 • 24 h merjenje krvnega tlaka
 • 24 h merjenje EKG
 • ultrazvok srca z / brez opoja
 • cikloergometrija
 • fetalni ultrazvok srca

V pediatrični kardiološki ambulanti izvajamo:

 • Razpoznavo bolezni srca pri otrocih z anamnezo, fizikalnim pregledom srca, EKG, RTG, meritvijo krvnega tlaka, 24 urnim snemanjem EKG, cikloergometrijo in 24 urnim merjenjem krvnega tlaka.
 • Ehokardiografsko razpoznavo bolezni srca.
 • Vodenje težkih kroničnih srčnih bolnikov, ki so nam predani v vodenje.
 • Vodenje bolnikov z boleznimi srca dokler ne rabijo invazivne diagnostike, intervencije, operacije ali diagnostičnega oziroma terapevtskega postopka, ki ga pri nas ne izvajamo.
 • Fetalno ehokardiografijo (predrojstveno diagnostiko bolezni srca pri plodu).
Neonatalna ambulanta
 1. dr. Katarina Rednak Paradiž, dr. med., spec. pediatrije
 2. Andreja Valcl, dr. med., spec. pediatrije.

Diagnostično- terapevtski program:

 • ultrazvok kolkov

Delo v neonatalni ambulanti je specifično in vezano na najzgodnejše obdobje v razvoju otroka, obdobje novorojenčka. Teče tesno povezano z razvojno ambulanto, saj se patologija obeh ambulant v neonatalnem obdobju pokriva.

Obravnavamo in sledimo vse nedonošenčke, zahirančke, novorojence s hudimi perinatalnimi okužbami, s podaljšano neonatalno zlatenico, z rizično razvojno- nevrološko simptomatiko in drugimi rizičnimi dejavniki v perinatalnem obdobju, hudimi in zmernimi obporodnimi asfiksijami, s patologijo popka in popkovnice, sledimo novorojenčke z anomalijami sečil, po prebolelem uroinfektu ob rojstvu in drugimi anomalijami, opravljamo cepljenja proti tuberkulozi.

Splošna pediatrična ambulanta
 1. Eva Miler Mojškerc, dr. med., spec. pediatrije
 2. Jakob Zapušek, dr. med., spec. ped.
 3. Anja Potočnik, dr. med., specializantka ped.

Diagnostično- terapevtski program:

 • ultrazvok ščitnice

V splošni ambulanti obravnavamo otroke do dopolnjenega 18. leta starosti, ki imajo prekomerno telesno težo ter ob tem zvišano vrednost maščob v krvi, krvnega sladkorja... Poleg osnovne laboratorijske diagnostike, kjer iščemo pridružene motnje v presnovi maščob in sladkorjev, izvajamo tudi obremenitvene glukozno- tolerančne teste. V sklopu splošne ambulante obravnavamo tudi paciente s težavami s ščitnico.

V obravnavo otroka ponavadi poleg zdravnika vključimo tudi klinično dietetičarko in klinično psihologinjo. Sodelujemo tudi z endokrinološko ambulanto na terciarnem centru v Ljubljani ter s Centrom za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični.

Urgentna ambulanta

Delo v urgentni ambulanti opravljajo vsi zdravniki zaposleni na Oddelku za pediatrijo in teče 24 ur dnevno, 365 dni v letu.

Nevropediatrična ambulanta
 1. Dr. Natalija Krajnc, dr. med.
 2. Spec. otroške nevrologije, spec. pediatrije

Delovni čas ambulante: tedensko, torek ali sreda od 15.00 - 19.00 ure

V nevrološki ambulanti obravnavamo otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, ki imajo nevrološke motnje, najpogosteje glavobole, epilepsije, stanja po poškodbah in vnetjih osrednjega živčevja, imunske motnje živčevja, živčno-mišične bolezni, specifične razvojne motnje in otroke z razvojnim zaostankom in pridruženimi motnjami; Obravnavamo glavnino slovenskih otrok z Rettovim sindromom.

V okviru obravnave epilepsij izvajamo začetno diagnostiko epilepsij in prepoznavo podobnih paroksizmalnih motenj, uvajamo in vodimo farmakološko zdravljenje ter omogočamo poglobljeno obravnavo in opredelitev trdovratnih epilepsij in epileptičnih sindromov, ki zahtevajo razširjeno intenzivno nevrofiziološko diagnostiko. V sklopu Centra za epilepsije otrok in mladostnikov Pediatričnega oddelka izvajamo ambulantno in poglobljeno bolnišnično diagnostiko z dolgotrajnim video-EEG beleženjem za opredelitev vrste napadov in vrste epilepsij, sledenje uspešnosti protiepileptičnega zdravljenja in prepoznavo žariščnih epilepsij z možnostjo nadaljnjega kirurškega zdravljenja. V ta namen se povezujemo z vodilnimi pediatričnimi kirurškimi centri za zdravljenje epilepsij v tujini, kamor usmerjamo kandidate za nadaljnje kirurško zdravljenje epilepsij in zagotavljamo sledenje po tovrstnem zdravljenju. V okviru timske obravnave se povezujemo z oddelkom za radiologijo in z ambulanto za klinično psihologijo ter z društvom Liga proti epilepsiji Slovenije, pri pomoči in zagotavljanju laične pomoči družinam pri kirurškem zdravljenju v tujini.

Pedopsihiatrična ambulanta
 1. Ana Suhodolčan Grabner, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije
   
 2. Valerija Palko, dipl. m. s.
 3. Barbara Vodovnik Koren, med. sestra 

Naročanje:
02 88 23 400 int. 130

Delovni čas naročanja:

 • Ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 9.00 - 11.00
 • Torek: 15.00 - 17.00

Pedopsihiatrična ambulanta Splošne bolnišnice Slovenj Gradec deluje v okviru Oddelka za pediatrijo kot ambulantna dejavnost,  v sklopu mreže pedopsihiatričnih specialističnih služb v Sloveniji. Poleg tega izvajamo tudi konziliarno službo za potrebe obravnave otrok hospitaliziranih na Oddelku za pediatrijo. Obravnavamo otroke in mladostnike s težavami na področju duševnega zdravja do 18. leta starosti.V sklopu celostne obravnave sodelujemo s strokovnjaki različnih strok, kliničnimi psihologi, specialnimi pedagogi, logopedi, socialnimi delavci.
Po potrebi v obliki timskih sestankov sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki (pediatri, nevrologi, strokovni delavci iz vrtcev in šol, CSD, mladinskih domov, kriznih centrov, vzgojno varstvenih zavodov in vzgojnih zavodov, itd.), kar omogoča povezavo med ustanovami in s tem celostno in kompleksno obravnavo pacientov.  Pomemben del našega dela predstavlja tudi delo s starši in skrbniki.

Cilj službe je zaščita in skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin, zgodnje prepoznavanje razvojnih specifičnosti ali zaostankov, stisk in čustvenih težav ter ustrezna obravnava in zdravljenje zgodnjih simptomov duševnih motenj in kriznih stanj.

Obravnavamo celoten spekter motenj s področja duševnosti. Pacienti z urgentnimi stanji so lahko napoteni v hospitalno obravnavo v za to pristojne službe, v kolikor se pokaže potreba po intenzivni diagnostični in terapevtski obravnavi.

Prosimo, da se za pregled vedno predhodno dogovorite in se držite dogovorjenega termina.Na obravnavo vas lahko napoti otrokov osebni zdravnik, pediater ali zdravnik drugih specialnosti, z veljavno napotnico. 
V primeru odsotnosti specialista je v nujnih primerih v dopoldanskem času možno poiskati pomoč v urgentni pedopsihiatrični ambulanti UKC Maribor oz. v dežurni službi UKC Ljubljana.

Zasnove otroškega oddelka segajo v leto 1954, ko je bil ukinjen infekcijski oddelek naše bolnišnice. Otroški oddelek je bil kot samostojna enota ustanovljen 1.1.1958. Svoje prve lastne prostore je dobil v „izolirnici“, kjer je bilo osem sob s skupno petinštiridesetimi posteljami. Zaradi prostorske stiske in hkratne potrebe po vedno večjem številu otroških postelj, so leta 1967 dogradili še leseno montažno barako. S tem so se razmere za bolnike in osebje nekoliko izboljšale. V sodobnejšo zgradbo so preselili bolne otroke 5.5.1983.  Od 6.12.2016 se nahaja oddelek za pediatrijo v prenovljenih prostorih.

Predstojnica oddelka
dr.<span>Katarina Rednak Paradiž</span>, dr. med., spec. ped. dr.<span>Katarina Rednak Paradiž</span>, dr. med., spec. ped.
dr.Katarina Rednak Paradiž, dr. med., spec. ped.
 
GLAVNA MEDICINSKA SESTRA
Natalija Solero, dipl. m. s. Natalija Solero, dipl. m. s.
Natalija Solero, dipl. m. s.
 
ADMINISTRATIVNA DELAVKA
Nika Kosmač, posl.sek., vodilna pisarniška referentka Nika Kosmač, posl.sek., vodilna pisarniška referentka
Nika Kosmač, posl.sek., vodilna pisarniška referentka
 
stavba-c
Ambulanta
 02 88 23 418
Obiski
 • Obiski - vsak dan (izjema starši) od 11.00 do 13.00 ure
 • od 17.00 do 19.00 ure.