Oddelek za travmatologijo in ortopedijo

 • Miroslav Sagmeister, dr. med. specialist kirurg
   
 • Ivo Bricman, dr. med. specialist ortoped
   
 • Dr. Peter Kadiš, dr. med. specialist kirurg, specialist sodne medicine
   
 • Stanislav Ovnič, dr. med. specialist ortoped
   
 • Matej Jezernik. dr. med. specialist kirurg
   
 • Vasja Kašnik, dr. med. specialist ortopedske kirurgije
   
 • Tjaž Ocepek, dr. med. specialist splošne kirurgije
   
 • Teodor Hafner, dr. med. specialist splošne kirurgije
   
 • Andreja Vačovnik Voler, dr. med. specialistka splošne kirurgije
   
 • asist. Klemen Aleš Pilih, dr. med. specialist splošne kirurgije
   
 • Katka Glamnik, dr. med. specializantka ortopedske kirurgije
   
 • Aljaž Lazar, dr. med. specializant ortopedske kirurgije
   
 • Luka Gorjan, dr. med. specializant ortopedske kirurgije
   
Travmatološka ambulanta

 

Izvajalci: 

Miran Sagmeister, dr. med. spec.kirurg
dr. Peter Kadiš, dr. med. spec.kirurg
Matej Jezernik, dr. med. spec.kirurg
Teodor Hafner, dr. med. spec.kirurg
Tjaž Ocepek, dr. med. spec.kirurg
Andreja Voler, dr. med. specializantka kirurgije
Klemen Aleš Pilih, dr. med. specializant kirurgije

Ortopedska ambulanta

 

Izvajalci: 

Ivo Bricman, dr. med. spec. ortoped
Stanislav Ovnič, dr. med. spec. ortoped
Vasja Kašnik, dr. med. specialist ortopedske kirurgije
Katka Glamnik, dr.med. specializantka ortopedske kirurgije
Aljaž Lazar, dr.med. specializant ortopedske kirurgije 

Začetki travmatološke dejavnosti v naši bolnišnici segajo v leto 1963. 25. decembra 1963 je bil v okviru Kirurškega oddelka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec ustanovljen travmatološki odsek. Vodil ga je prim. Drago Plešivčnik, dr. med., spec. kirurg. Travmatološki odsek je formalno obstajal do leta 1970. Po tem času se je travmatološka dejavnost odvijala v okviru Kirurškega oddelka. Leta 1993 je bil ponovno formiran Odsek za travmatologijo v sklopu Kirurškega oddelka. Vodil ga je Ferdo Kutnik, dr. med., specialist kirurg. S prihodom specialista ortopeda Iva Bricmana, dr. med. je 18. 1. 1995 pričela z delom redna ortopedska ambulanta kot samostojna enota, obenem je ortoped tudi prevzel hospitalno zdravljenje ortopedskih bolnikov.

Leta 2003 se je Oddelek za kirurgijo razdružil na dva samostojna oddelka, in sicer na Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo in na Oddelek za travmatologijo in ortopedijo. Oddelek za travmatologijo in ortopedijo deluje v prvem nadstropju stavbe kirurško-ginekološkega bloka.

Predstojnik oddelka
<span>Miroslav Sagmeister</span>, dr. med., specialist kirurg <span>Miroslav Sagmeister</span>, dr. med., specialist kirurg
Miroslav Sagmeister, dr. med., specialist kirurg
 
Namestnik predstojnika, Vodja Enote za ortopedijo
<span>Ivo Bricman</span>, dr. med., specialist ortoped <span>Ivo Bricman</span>, dr. med., specialist ortoped
Ivo Bricman, dr. med., specialist ortoped
 
Glavna medicinska sestra
<span>Andreja Urnaut</span>, dipl. m. s. <span>Andreja Urnaut</span>, dipl. m. s.
Andreja Urnaut, dipl. m. s.
 
Vodja administracije
<span>Danijela Knuplež</span> <span>Danijela Knuplež</span>
Danijela Knuplež
 
stavba-b

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec