Aktualno

1. redna seja Sveta zavoda SB Slovenj Gradec

1. redna seja Sveta zavoda SB Slovenj Gradec

Spoštovani,

 

v torek, 7. 11. 2023, je v SB Slovenj Gradec potekala 1. redna seja sveta zavoda. V seji, ki je trajala 4 ure, so se člani sveta med drugim se seznanili z realizacijo delovnega programa za obdobje januar – september 2023 in finančnim poročilom za mesec januar - september 2023. Vodstvu bolnišnice so ob tem zadolžili, da do naslednje seje pripravi poročilo glede knjiženja donacij, poročilo predstojnikov oddelkov o nerealizaciji delovnega programa januar – september, akcijski načrt poplačila zapadlih obveznosti ter pregled zapadlih obveznosti po dobaviteljih in poročilo glede potreb po kadru. Svet zavoda je direktorja in strokovno direktorico pozval, da pripravita akcijski načrt za učinkovitejše poročanje glede nedoseganja realizacije delovnega programa v bolnišnici.

V nadaljevanju je svet obravnaval Sanacijski program SB Slovenj Gradec za leto 2023. Vodstvo bolnišnice mora dopolniti program skladno s podanimi usmeritvami ter mesečno pripravljati poročilo glede izpolnjevanja oziroma realizacije sanacijskih ukrepov.

Naslednja seznanitev sveta je bilo poslovanje Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v obdobju januar – september 2023, ob tem so vodstvo zadolžili, da do naslednje seje pripravi analizo plačila zdravstvenih storitev med primerljivimi bolnišnicami za katere je pridobila podatke od ZZZS in dopise, ki so bili v letu 2022 in v letu 2023 naslovljeni na Ministrstvo za zdravje in nanje bolnišnica ni prejela odgovorov.

 

SB Slovenj Gradec je v obdobju januar/september zabeležila negativen poslovni izid v višini 4,3 milijona evrov. Medtem, ko skupni ocenjeni prihodki v tem obdobju znašajo 46,9 milijona evrov in so za slabih deset odstotkov višji od enakega obdobja lani in za deset odstotkov nižji glede načrtovanih v finančnem načrtu. Vodstvo je svetu pojasnilo, da se bolnišnica sooča s številnimi izzivi, precej nižjimi prihodki iz proračuna za obvladovanje izrednih razmer, nižjo realizacijo delovnega programa od načrtovanega, predvsem na področju akutne bolnišnične obravnave, cena uteži pa v tem obdobju ni dosegla pričakovane vrednosti. Prav tako bolnišnica od Ministrstva za zdravje še ni prejela plačila zahtevka za sofinanciranje medicinske opreme. Težave so s kadri, dolguje se dobaviteljem – konec septembra je imela bolnišnica do njih 8,9 milijona evrov tekočih neporavnanih obveznosti. Za Koroški radio je oceno stanja takole komentiral direktor Janez Lavre: »Po realizaciji delovnega programa ne uspemo realizirat toliko akutne bolnišnične obravnave kot smo jo planirali, ampak je realizacija manjša za osem do devet procentov. V ceni zdravstvene storitve niso priznani vsi stroški. Tu se bomo morali dogovorit z Ministrstvom in z ZZZS-jem, da se korigira cena. Vidimo da je nekaj zavodov, ki ima podobne težave. Iščemo rešitve kako optimizirat delo, kako z zaposlenimi narediti nekoliko več. Na področju ambulantnih storitev smo realizirali 13 procentov več kot v enakem obdobju lani. Vendar so ambulantne storitve podcenjene in ne pokrijejo niti stroškov dela, kaj šele da bi pokrili tudi materialne stroške, ki jih moramo izvajati – to pomeni laboratorijske storitve.«

Stanje, predvsem sanacijski program, je prav tako za Koroški radio pokomentiral tudi predsednik sveta zavoda, Primož Stošicki. Dejal je, da je svet izrazil stališče, da mora zavod poslovati uravnoteženo. Trenutno poslovanje, že zadnjih nekaj, je negativno. Kar se pozna tako na likvidnostni situaciji kot tudi na samem rezultatu poslovanja v letošnjem letu. Rezultat nastane bodisi z večjih prihodkov, večjo realizacijo programov, bodisi z neko optimizacijo stroškov v reorganizacijo, boljšo organizacijo.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

mangakakalot