Aktualno

14. redna seja sveta zavoda

14. redna seja sveta zavoda

Spoštovani,

obveščamo vas, da je v petek, 5. maja 2023, v SB Slovenj Gradec potekalo nadaljevanje prekinjene 14. redne seje sveta zavoda. Člani sveta zavoda so se seznanili dnevnim redom, ki je med drugim obravnaval Realizacijo delovnega programa ter finančno poročilo za obdobje januar-marec 2023, Predlogom sanacijskega programa za leto 2023, Pregledom čakalnih dob, Spremembo cenika po pravilniku o izvajanju samoplačniških storitev in druge tržne dejavnosti  v SB Slovenj Gradec.

Poslovanje bolnišnice je bilo marca boljše kot januarja in februarja, saj je bilo opravljenih več obravnav pacientov. Tako je bilo v akutni bolnišnični obravnavi doseženih 89,83 % doseganje plana primerov in 90,06% doseganje plana uteži (doseganje plana uteži v marcu 102%).

Člani sveta zavoda so se torej seznanili z realizacijo delovnega programa in ob tem sprejeli sklep:

-          Da poslovodstvu nalagajo, da pripravi pojasnila predstojnikov o vzrokih nedoseganja plana programa.

-          Da poslovodstvo do naslednje seje pripravi akcijski načrt plačil zapadlih obveznosti do dobaviteljev ter njihovo starostno strukturo (na dan, 31. 3. 2023, je bolnišnici uspelo zmanjšati dolg do dobaviteljev v vrednosti 665.000,00 evr).

-          Da poslovodstvo pripravi pregled po kadrih oz. izpostavi področja, kjer je pomanjkanje kadra najbolj pereče – prav tako do naslednje seje.

-          Svet zavoda SB Slovenj Gradec je tudi pozval direktorja in strokovno direktorico, da pripravita akcijski načrt za učinkovitejše poročanje in sodelovanje v bolnišnici.

 V nadaljevanju so se člani seznanili tudi s sanacijskim programom in vodstvo zadolžili, da mesečno pripravlja poročila glede izpolnjevanja oziroma realizacije sanacijskih ukrepov.

 Svet SB Slovenj Gradec je potrdil naslednje cenike: cenik bolnišnične okrepčevalnice, cenik Vene kave in cenik samoplačniških zdravstvenih storitev. Vse z veljavnostjo od 8. 5. 2023. Dodatno pa je svet zavoda zadolžil vodstvo bolnišnice, da do naslednje seje pripravi pregled poslovanja Okrepčevalnice v letu 2022.

 Sveta zavoda se je seznanil s čakalnimi dobami v ambulantni in hospitalni dejavnosti na dan, 31.3.2023.

 Seja sveta zavoda je bila prekinjena med obravnavo statuta javnega zdravstvenega zavoda slovenjgraške bolnišnice in se bo nadaljevala v četrtek, 11. 5. 2023. V vmesnem času bo statutarna komisija na svoji seji, ki bo potekala v sredo, 10. 5. 2023, podala morebitne predloge za dopolnitev.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

123movies