Aktualno

5. maja praznujemo mednarodni dan babic

5. maja praznujemo mednarodni dan babic

Letošnji mednarodni dan babic poteka pod sloganom Skupaj – z dokazi v sedanjost, s katerim babice opozarjajo na svoj doprinos družbi, družini, ženskam, materam in otrokom. Babištvo sega daleč v zgodovino, kar dokazuje tudi vpis babištva v Register nesnovne kulturne dediščine decembra 2021. Poklic babice in njihovo poslanstvo izvajalkam in izvajalcem babiške nege nalaga veliko odgovornosti, poudarjajo v Zbornici – Zvezi in opozarjajo na pomembnost obstoja babic v zdravstvenem varstvu žensk. V letošnjem letu obeležujemo 270 let izobraževanja babic na Slovenskem, še sporočajo iz Zbornice – Zveze.

»Babice imajo v celotnem življenju žensk zelo pomembno vlogo, zato je treba zagotoviti sredstva in podporo za razvoj babištva. Okrepiti je treba izobraževanje na področju babištva ter dati babicam močnejši glas v zdravstveni politiki. Zaradi pomena celovite babiške obravnave v življenju sleherne ženske je treba babice vključiti v načrtovanje in odločanje v zdravstvenem sistemu,« izpostavlja Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

Vsem babicam  čestitamo ob mednarodnem dnevu babic in se jim zahvaljujemo za pomembno vlogo in podporo ženskam, ki jim jo nudijo na vseh ravneh zdravstvenega varstva.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec