Aktualno

V SB Slovenj Gradec smo opravili že 100 koronarografij – enakopraven dostop za varno in kakovostno oskrbo pri srčno - žilnih pacientih Koroške regije

V SB Slovenj Gradec smo opravili že 100 koronarografij – enakopraven dostop za varno in kakovostno oskrbo pri srčno - žilnih pacientih Koroške regije

Srčno-žilne bolezni so vodilni vzrok obolevnosti in smrti v svetu in seveda tudi v Sloveniji. Predstavljajo kar 38% vseh smrti. Z interventnimi posegi se je smrtnost ob srčnem infarktu občutno znižala. Raziskave pokažejo, da je preživetje po miokardnem infarktu ali nestabilni angini pectoris do 3x večje v bolnišnicah,  kjer imajo možnost interventnih kardioloških posegov.

»Koronarografija je invazivna kardiološka preiskava, ki omogoči pregled koronarnega – srčnega ožilja. Preko arterije na roki- radialne arterije ali arterije na nogi- femoralne arterije, se vstavi kateter do ustja koronarne žile na srcu. Ko se vbrizga kontrastno sredstvo, se prikaže koronarno ožilje. Pri tem je lahko prisotno aterosklerotsko spremenjeno ožilje ali normalne arterije,  kar izključuje koronarno bolezen. Ob pomembni zožitvi žile se pristopi k razrešitvi zapore- stenoze koronarne arterije s perkutano koronarno intervencijo (PCI), kjer se v veliki večini z balončkom razširi žila in vstavi opornica- stent. S tem posegom lahko preprečimo srčni infarkt. Ob že nastalem infarktu,  poskušamo v čim krajšem času odpreti koronarno zaporo, vzpostaviti pretok v prizadeto mišico in zmanjšati odmrtje večjega dela srčne mišice, kar lahko vodi do hudega srčnega popuščanja,« je o poteku same preiskave povedala prim. Cirila Slemenik Pušnik, dr. med., vodja enote za kardiološko in angiološko dejavnost.

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

123movies