Aktualna naročila

Naročila

Dobava raznega tehničnega materiala

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JNMV/43/2018
Številka objave na Portalu JN: JN008074/2018-W01
Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5568

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec