Aktualna naročila

Naročila

Dobava reagentov in potrošnega materiala z  najemom in »all inclusive« vzdrževanjem treh (3) analizatorjev za sindromsko diagnostiko na Oddelku za mikrobiologijo SB SG za obdobje dveh (2) let

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Številka javnega naročila: JN09/2023

Številka objave na Portalu JN:  JN002332/2023-B01

Povezava: https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=477283

Povezava do eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=24824

Predmet JN: Dobava reagentov in potrošnega materiala z  najemom in »all inclusive« vzdrževanjem treh (3) analizatorjev za sindromsko diagnostiko na Oddelku za mikrobiologijo SB SG za obdobje dveh (2) let

 

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec